Tájékoztatás adóügyekben

Adó(csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott kérelmek.

Az ügyet intéző iroda:

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyintézés helye, településenként:

Erzsébeti Székhely Hivatala, pénzügyi csoport (Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő) 7661 Erzsébet, Fő u. 135.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7.30 h – 16.00 h
kedd: 7.30 h – 16.00 h
csütörtök: 7.30 h – 16.00 h

Geresdlaki Kirendeltség pénzügyi csoport (Geresdlak) 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.

Ügyfélfogadási idő: kedd: 7.30 h – 16.00 h
szerda: 7.30 h – 16.30 h
péntek: 7.30 h – 13.00 h

Nagypalli Kirendeltség pénzügyi csoport (Nagypall Erdősmecske, Fazekasboda) 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7.00 h – 15.00 h
kedd: 7.00 h – 15.00 h
péntek: 7.00 h – 12.00 h

Felvilágosítás és időpont kérhető az alábbi telefonszámokon, és email címeken:

Erzsébeti Székhely Hivatala Tel.: +36/69/351-101
Geresdlaki Kirendeltség Tel.: +36/69/349-101
Nagypalli Kirendeltség Tel.: +36/72/466-752

Email:

Erzsébeti Székhely Hivatala: ado@erzsbetikoh.hu
Geresdlaki Kirendeltség: ado.glak@erzsbetikoh.hu
Nagypalli Kirendeltség: ado.nagypall@erzsbetikoh.hu

Igénybevehetik: magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények.

Ügyintézés kezdeményezhető: méltányossági kérelmet lehet személyesen illetve postán vagy faxon is küldeni a hivatalnak.

Szükséges iratok: magánszemély esetén a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek (gk., nyaraló, lakás stb.)
Vállalkozások esetében mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás.

Szükséges nyomtatványok, űrlapok: az egyedi kérelem nem nyomtatványhoz kötött.

Ügyintézés díja: Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás –ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is – kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.
Itv. 29.§ (8)A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint (több adónem esetében 20.000,-Ft). Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

________________________________________

Kapcsolódó jogszabályok:

> Az illetékekről szóló többször módosított 1990. (XII. 24.) évi XCIII. törvény

> Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény

(Továbbá az egyes helyi adókról szóló önkormányzati képviselő-testületi rendeletek.)