2013. évi rendeletek

Szellő Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. ( III. 12.) önkormányzati rendelete
Szellő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(Hatályon kívül helyezve: 2014.03.10. )


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. ( IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2014.05.27.)


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. ( V. 8.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjának mértékéről és működési feltételeiről
(Hatályon kívül helyezve: 2014.10.16.)


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. ( IX. 20.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. ( XI. 30.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa juttatásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2014. 02. 15. )


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. ( XI. 30.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 1. )


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelet
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 26/2015. (XII. 30.) számú rendelete)
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 9/2016. (VII. 15.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. ( XII.30.) önkormányzati rendelete
A helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól
(Módosította: Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete)
(Jelenleg hatályos egységes szerkezetben letölthető innen)


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013 ( XII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2014.03.10.)


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(Módosította: Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete)
(Jelenleg hatályos egységes szerkezetben letölthető innen)


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelete
a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról


Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. február 27.)