2014. évi rendeletek

Szellő Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2014. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

Szellő Község Önkormányzat
1/2014. (II. 28.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 11.)


Szellő Község Önkormányzat
2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelete
Szellő Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 8/2014. (XII.30.) számú rendelete)
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 2/2015. (II.27.) számú rendelete)
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 1/2016. (III. 7.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen


Szellő Község Önkormányzat
3/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 16.)


Szellő Község Önkormányzat
4/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékszállítási közszolgáltatási díj lakossági támogatásról


Szellő Község Önkormányzat
5/2014. ( VIII. 11.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Szellő Község Önkormányzat
6/2014.( X.16.) számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szabályozásáról


Szellő Község Önkormányzat
7/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. február 15.)


Szellő Község Önkormányzat
8/2014. ( XII. 30.) számú rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
9/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 11.)