2015. évi rendeletek

Szellő Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

Szellő Község Önkormányzat
1/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 6/2016. (V. 30.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
3/2015. (III. 10.) számú önkormányzati rendelete
Szellő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.


Szellő Község Önkormányzat
4/2015. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 7/2015. (III.31.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelemről és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 
9/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról


Szellő Község Önkormányzat
7/2015. (III.31.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló
4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
8/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete
a gyermekszületési támogatásról


Szellő Község Önkormányzat
9/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről


Szellő Község Önkormányzat
10/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról


Szellő Község Önkormányzat
11/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezve: 2016. május 31.


Szellő Község Önkormányzat
12/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról


Szellő Község Önkormányzat
13/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról


Szellő Község Önkormányzat
14/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról


Szellő Község Önkormányzat
15/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről


Szellő Község Önkormányzat
16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
17/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a sportról


Szellő Község Önkormányzat
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 4/2016. (III. 18.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
19/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól


Szellő Község Önkormányzat
20/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról


Szellő Község Önkormányzat
21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről
(Módosította Szellő Község Önkormányzat 3/2016. (III.18.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
22/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti elemek védetté nyilvánításáról


Szellő Község Önkormányzat
23/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. november 30.)
Utolsó hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
24/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. február 15.)


Szellő Község Önkormányzat
25/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről


Szellő Község Önkormányzat
26/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Szellő Község Önkormányzat
27/2015. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.)