Szellő Község címere

cimersz

A falu címere egyenesen álló, háromszög alakú pajzson látható. Benne a címerpajzs jobb oldalába nyúló, cölöphelyének közepén a pajzstalp közepétől a pajzsfő közepéig érő, élével jobbra néző, ezüst fehér színű ekevas a központi díszítés. Jobbról mellette a pajzsfőben aranyszínű körlap van. Átmérője hozzávetőlegesen akkora, mint az ekevas fejrésze a pajzsfő Közepén. Az ekevas a pajzstalp közepén induló lendületes kék színű ívet ír le a pajzstalp közepe felé szűkülve úgy, kogy az ív a pajzstalp közepén lévő ekevas csúcsánál záródik. A pajzs bal oldalán, a pajzstalpközepéből “kinövő”, kissé balra dőlő, aranyszínű gabonaszál látható. Jobb oldali levele a pajzskerék közepébe nyúlik. A gabonaszál bal oldali levele a pajzskerék bal oldalán, középen visszahajolva, a pajzstalp hátsó részén látható. A levelek és a kalász stilizáltak. A címerpajzs a pajzsderék elejének jobb alsó részén induló, a pajzsderék közepén kiemelkedő és a pajzsderék bal oldalának alsó részén záródó ívet-vágást- tartalmaz. A vágás a címerpajzsot két részre osztja. Az alsó rész zöld színű, a felső rész kék. A címerpajzs felett egyszerű sisakkorona fogja össze a sisaktakarót, mely a címerpajzs körül helyezkedik el. A sisaktakaró stilizált, bevágott szélű, levél- vagy foszlányszerű. A címerpajzs alatti, visszakunkorodó szélű, közepén két alsó csúcsponttal ábrázolt szalagon áll a felírat a község nevével, díszes, grafikus, Calligraph tipusú betüvel: Szellő.

Jászapáti, 2003-04-17.

Szabari Pál.

Jászapáti.